top of page

Polityka prywatności

ptrns-2.jpg

Polityka prywatności to oświadczenie, które opisuje niektóre lub wszystkie sposoby, w jakie strona internetowa zbiera, wykorzystuje, ujawnia i zarządza danymi jej użytkowników i klientów. Spełnia ona wymóg prawny w zakresie ochrony prywatności osób odwiedzających witrynę lub klientów.

Każdy kraj ma swoje własne prawo i różne wymagania w zakresie stosowania polityki prywatności w zależności od jurysdykcji. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z przepisami prawnymi właściwymi dla Twojej działalności i lokalizacji.

 

Co ogólnie powinna zawierać Polityka prywatności?

 

1. Jakiego rodzaju informacje są zbierane?

2. W jaki sposób zbierane są informacje?

3. Dlaczego zbierane są dane osobowe?

4. W jaki sposób przechowywane, wykorzystywane, udostępniane i ujawniane są dane osobowe osób odwiedzających witrynę?

5. Jak (i czy) komunikujesz się z odwiedzającymi Twoją witrynę?

6. Czy Twoja usługa jest skierowana do osób niepełnoletnich i zbiera od nich informacje?

7. Aktualizacje polityki prywatności

8. Dane kontaktowe


Więcej informacji na temat tworzenia polityki prywatności znajdziesz w tym artykule.

Objaśnienia i informacje przedstawione w niniejszym tekście mają jedynie charakter ogólnych definicji i przykładów. Nie należy traktować niniejszego artykułu jako porady prawnej ani jako zalecenia odnośnie tego, jak faktycznie należy postępować. Zalecamy skorzystanie z porady prawnej, która pomoże zrozumieć ideę Polityki prywatności i ułatwi jej opracowanie.

bottom of page